Què és la Calma

És un lloc de trobada per a infants, adolescents i adults. Un espai de relació per a dialogar i compartir significats. A on es puguin generar infinites possibilitats de recerca, creació i emancipació.

Un ateneu per a potenciar la cultura, l’art i l’educació com a eina de salut i qualitat de vida. En particular de cara als infants, un espai on puguin ser partícips i conductors de la seva llibertat. A on s’ofereixin eines i materials perquè les famílies acompanyin als seus fills i filles en el camí de “ser, saber i fer”, mitjançant un ambient de calidesa i bon tracte.

Treballar per a un major benestar dels infants i les seves famílies. Crear espais on els infants puguin ser partícips i conductors de la seva llibertat. Proporcionar eines per a què les famílies acompanyin els seus fills i filles en el camí de “ser, saber i fer”, mitjançant un ambient de calidesa i bon tracte.

Treballar amb i per als infants, amb la concepció que no els hem de preparar per a la vida, partint que l’infant ja és ciutadà del món, posant en especial valor el present on es respecti cada ritme, es permeti la individualitat que ens caracteritza com a ésser socials que som. L’infant haurà de poder participar de la construcció social del moment, del seu entorn més proper, amb la seva manera de fer, de pensar i amb la seva manera de veure i entendre el món.
Acompanyar a les famílies en el procés de ser mares i pares, abans, durant i després de l’embaràs.

Convertir en bones pràctiques els enunciats dels Drets i llibertats dels infants exposats a la convenció i a les lleis i documents relatius a la seva defensa, entenent la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no tan sols l’absència d’afeccions o malalties” (OMS, 1946).

Potenciar l’art com expressió natural de la creativitat en l’ésser humà, com a eina de salut i qualitat de vida posant en marxa el desafiament de comprendre les arts en la salut com un estil de vida.

Facilitar experiències que permetin dur a la pràctica el pensament crític creant coneixement mitjançant el tempteig, el joc, la relació i la creativitat. Ser el paraigües per a que els infants i adolescents puguin agrupar-se segons interessos i inquietuds i posar en pràctica la seva participació a través de la creació i gestió de les seves pròpies associacions i grups.

Promoure uns hàbits saludables entorn l’alimentació i tot el que envolta el fet de compartir àpats com a mesura d’especial importància per gaudir d’un bon estat de salut.

Sensibilitzar i oferir formacions a professionals i famílies, per tal que es pugui contribuir a la consecució dels Drets dels infants. Ser el nexe d’aproximació als diferents serveis de la comunitat, generant un treball en xarxa amb altres entitats i amb la ciutadania en clau d’inclusió, donant una resposta conjunta a la riquesa que ens brinda la diversitat.

Facilitar l’accés a la cultura com a camí cap a l’autoconeixement, llibertat, participació, compromís i responsabilitat. Entenent que la cultura forma part de la identitat pròpia. (Rosa Sensat, declaració de 2005:PER UNA NOVA EDUCACIÓ PÚBLICA. Punt 6).

Ser “un fòrum o lloc de trobada i de relacions on infants i adults es troben i es comprometen, dialoguen i escolten, argumenten per compartir significats, un lloc infinites possibilitats culturals, lingüístiques, socials, estètiques, ètiques, polítiques, econòmiques. Un lloc de pràctica ètica i política,un terreny d’aprenentatge democràtic. Un lloc de recerca i creativitat, convivència i plaer, pensament crític i emancipació.”


Amor Fuente

Mare de dues criatures, educadora infantil i educadora especial i cofundadora.

Compromesa amb la infància des de ben joveneta, apasionada de les relacions socials i de la vida. Aprenent dia a dia dels més menuts i menudes amb una mirada amorosa per fomentar la seva llibertat. Treballant pels seus drets aconseguirem un món més humà, lliure i obert.


Laura Rojas

Mare i mestra d’educació inicial (0 a 6 anys).

Acompanyant i enamorada de la infància. A La Calma acompanyo els infants de l’espai 0-6, gaudint d’ells cada dia. Formació Co-guia Montessori a casa i comunitat infantil i Formació en Disciplina positiva.

Treballen amb nosaltres

Tenim al nostre voltant professionals que ens ajuden a fer diverses activitats, a tots ells els podeu trobar fent tallers, assessoraments i altres activitats.

Mònica Rodríguez

Mestra d'educació Infantil. Màster Criança 0-3 i acompanyament a famílies

Mestra referent a l’espai 0-6.

blanca

Blanca B. Möller

Pedagoga i tènica en educació infantil

Criança i facilitadora d’aprenentatges.

Nel

Nel Martínez

Acompanyant petita infància

Vinculada professionalment al món de la salut com a terapeuta.

alba

Alba Castro

Tècnica d'educació infantil

Acompanyo als més petits en el seu procés d’autoaprenentatge, a través d’una mirada curosa i propera.

Carla Aymat

Fotògrafa, Assessora Audiovisual i Comunicació Digital.

Mare i fotògrafa professional, Community Manager de la Calma i creadora del contingut per les xarxes.