Crea't

Des d’Alimaria Terapies, principalment amb l’Artteràpia Gestalt i la Teràpia de Joc, t’ofereixo teràpia per a infants i joves que necessiten un suport emocional perquè estan passant un moment de dificultat en les seves vides, una distorsió que no els deixa estar en pau ni en calma.

També us acompanyo a vosaltres, la seva família, per a poder prendre consciència de quines dinàmiques o situacions poden estar causant malestar o dificultat pel desenvolupament sa de l’infant o el jove. 

L’objectiu final és tornar a l’equilibri, la confiança pròpia i amb els altres i el benestar físic, psíquic i espiritual.

@Mariona Folgado

Què és l'ARTTERÀPIA GESTALT?

Inclòs dins la Psicoteràpia Humanista, l’Artteràpia Gestalt busca la integració harmònica de dimensions vitals: la corporal, emocional, intel·lectual i espiritual. En una societat que sovint privilegia la ment sobre altres aspectes de l’ésser, aquesta modalitat terapèutica recupera i allibera la nostra essència creadora, transcendent creences limitants.

Les sessions, destinades a infants, joves i famílies, es desenvolupen a través de tres eixos: el cos, que permet una connexió directa amb un mateix; la creació, on es fa ús de materials diversos per expressar conflictes i sentiments, actuant com a finestra al subconscient; i el diàleg verbal, essencial per verbalitzar i prendre consciència de les experiències.

El veritable objectiu de l’Artteràpia Gestalt és proporcionar un espai per reflexionar sobre els propis malestars, descobrir-se i acceptar-se. Pot esdevenir una ocasió per reconèixer ferides antigues que, sense aquesta atenció, es manifestarien en conflictes presents. Aquesta èmfasi en l’autoconsciència i la resignificació és fonamental per assolir una autoacceptació i un amor profund cap a un mateix, conduint a una autèntica pau interior i benestar emocional.

Què és teràpia de joc?

El joc és el principal mitjà d’expressió de l’infant, essencial durant etapes de canvis i dificultats. A través d’ell, facilito l’expressió emocional, el processament d’informació i el reforç de l’autoestima.

Molts infants no expressen els seus sentiments verbalment a causa de la seva edat o maduresa. En aquests casos, el joc esdevé la seva llengua. Jugant, els infants s’expliquen, es reinventen i integren. La meva Teràpia de Joc, d’enfocament humanista, permet a l’infant connectar amb la seva saviesa interna, sense invasions intrusives, i reinterpretar allò que els afecta.

L’objectiu principal és enfortir la seva autoestima i autonomia, mirant més enllà dels símptomes i centrant-se en l’essència de l’infant. Promociono el joc lliure com una eina per conèixer i vincular amb l’infant, intervenint quan és necessari per enriquir l’experiència.

Informació Curs 2023-24

Formulari Informació - Inscripcions